Effectiviteit


We hechten eraan om de resultaten van ons werk in kaart te brengen. Dat doen we bijvoorbeeld door bezoekcijfers te analyseren en de media-aandacht voor u inzichtelijk te maken. Ook laten we ons werk beoordelen door externe deskundigen, bijvoorbeeld door mee te doen aan (inter)nationale competities, waarbij we cases laten beoordelen. Dit leverde ons een Dutch PR Award 2015 op, een gouden Sabre Award 2018, een In2 Sabre Award 2018 en nominaties voor een gouden Sabre Award, de Grand Prix Content Marketing en twee European Excellence Awards.

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Leene Communicatie hoog in het vaandel. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Ons kwaliteitssysteem wordt jaarlijks getoetst door het CIIO. Het CIIO is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. De Leene Communicatie Academie is geaccrediteerd als instelling voor kort beroepsonderwijs.

Leene Communicatie is verder actief betrokken bij verschillende regionale communicatiekringen zoals het Platform Communicatie Rotterdam, de Utrechtse Communicatie Kring, de Haagse Communicatie Kring en het Delft Communication Network en is aangesloten bij Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Leene Communicatie een belangrijk thema. Niet alleen waar het gaat om de communicatie erover – in opdracht van onze opdrachtgevers – maar ook voor onszelf. MVO is geïntegreerd in alle aspecten van ons bedrijf. Leene Communicatie is lid van MVO Nederland.