Digitale en gedrukte jaarverslagen

 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Opdracht: tekstschrijven en redactie in kader van jaarverslaggeving, print en online
Periode: voorjaar 2013 – voorjaar 2017

Achtergrond
Rijkswaterstaat ziet het jaarverslag als een visitekaartje van de organisatie. Het is een belangrijk middel om externe en interne stakeholders te laten zien hoe de organisatie investeert in een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland en wat daarvan de belangrijkste resultaten zijn.

Opdracht
Het jaarverslag van Rijkswaterstaat verschijnt zowel gedrukt als online. Beide versies moeten laten zien dat de organisatie midden in de samenleving staat en partijen met elkaar verbindt. In de gedrukte versie krijgt dit vorm door journalistieke artikelen over projecten die illustratief zijn voor het werk van Rijkswaterstaat. In de online versie geven korte films een beeld van de manier waarop Rijkswaterstaat in de regio samenwerkt aan veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Samen met de Maatschap voor Communicatie en ontwerpbureau VormVijf is Leene Communicatie verantwoordelijk voor de publicatie van de jaarberichten over de verslagjaren 2012 (oplevering voorjaar 2013), 2013 (oplevering voorjaar 2014), 2015 (oplevering voorjaar 2016) en 2016 (oplevering voorjaar 2017).

Werkwijze en resultaat
Samen met Rijkswaterstaat stellen we van de verschillende jaarberichten de inhoud vast. Daarna bepalen we hoe deze inhoud tot stand moet komen: welke artikelen gaan we schrijven, welke video’s moeten er komen, en wat is er nodig aan foto’s en infographics? Wij sturen het redactieproces aan, wat een combinatie is van stevige eindredactie en tekstcreatie op basis van interviews. Daarnaast produceren we de video’s. Ook werken we nauw samen met ontwerpbureau VormVijf, wat Rijkswaterstaat een flinke tijdsbesparing oplevert. Uiteindelijk is de opdrachtgever buitengewoon tevreden over het werk dat we leveren.

Rijkswaterstaat